C C C C A+ A A- X

АКТУАЛИЗИРАНА Административен съд Ямбол възобновява  разглеждането на дела, като се запазват противоепидемичните мерки, прилагани досега.

Дата на публикуване 22 май 2020 Последна редакция 22 май 2020 Новини Отпечатай

   Административен съд Ямбол възобновява разглеждането на  всички видове административни дела, считано от 14.05.2020г. Във връзка с поетапното нормализиране дейността на съда, по-бързо, качествено и ефективно обслужване,  ви уведомяваме за начина и реда на работа.

   Запазват се досегашните санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки, като в съдебната сграда ще се допускат страни по дела, адвокати, вещи лица, свидетели по конкретни дела, както и  лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги.

   Достъпът ще се осъществява през официалния вход на сградата.

   Допускането на участниците в процесите ще се разрешава непосредствено преди започване на конкретното дело с изчакване пред съдебната сграда.

   Преди влизане в сградата ще се осъществява контрол, насочен към недопускане на лица с външно проявена симптоматика на заболяването.

   При влизане в сградата ще се извършва дезинфекция на входа на съда.

   Всички влизащи в съдебната сграда трябва да носят маски.

   В служба „Деловодство“ и информационният център на съда ще  се допускат не повече от 2 посетители при  спазване на дистанция между допуснатите, съгласно указанията на здравните органи. Справки  чрез физически достъп до делата, ще се осъществяват след подаване на предварителна заявка (по телефон или електронна поща) от страна или неин пълномощник, при съставен график за посещение с ограничаване продължителността на престоя на посетителите  до 30 минути и  съобразно изискванията за физическата дистанция между лицата. След всеки посетител ще  се извършва дезинфекция с препарат.

   Няма да се допуска по делата публика, вкл. и стажанти, журналисти и други лица, извън участниците в конкретните производства.

   Призованите лица за насрочените за деня дела следва да изчакват пред съдебната сграда.  

   В съдебната зала ще влизат само участниците – страни и адвокати  в конкретното производство, както и вещите лица по делата след като бъдат поканени. Свидетелите непосредствено след изслушването им напускат съдебната зала и сградата, освен ако съдебния състав не реши друго.

   С оглед опазване здравето на всички работещи в съдебната сграда и това на посетителите на съда, служба „Деловодство“ и информационният център ще  работят с граждани и адвокати със следното работно време: сутрин от 9.00 ч. до 12.00 ч., след обяд 14.00 до 17.00 ч. През времето от 08.00 ч.до 09.00 ч. и от 12.00 ч.до14.00 ч.  ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

   Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания  ще се организират при възможност по банков път.

   Съдебни книжа ще могат да се подават с квалифициран електронен подпис чрез Единния портал за електронно правосъдие или на обявения от съда електронен адрес.

   Изпращането на съдебни книжа на страните или техните представители, които са заявили електронен адрес ще се извършва  по електронен път на заявения електронен адрес.

   Получаването от вещи лица на необходимите за изготвяне на експертиза книжа, както и входирането на готовите експертизи ще се извършва по електронен път.

    Във всички случаи, в което е възможно, призоваването по делата  ще се осъществява по телефон или на електронен адрес със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза.

   При дела със значителен обществен и/или медиен интерес  и по решение на съдебния състав, в съдебната зала ще се допускат журналисти след предварителна заявка, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

    В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е невъзможно и при условията на предходната точка, за спазване на принципа за публичност на съдебните производства, ще се използват всички възможни технически средства за това, като например:

- излъчване на съдебните заседания в реално време чрез камера от съдебната зала на монитор в коридора пред залата или друго помещение в съда;

- създаване на аудио и/или  видеозапис от съдебното заседание, които ще се предоставят на медии и журналисти;

    При невъзможност на прилагане на някои от мерките  по  делата със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебния протокол от проведено заседание ще бъде публично обявен, незабавно след подписването му;

        

    Правилата за организация на работа на АдмС Ямбол са актуализирани със Заповед №РД-12-63/21.05.2020г. на административния ръководител на съда.

 

   Призоваваме към по-голямо търпение, тъй като делата се насрочват в графиците през по-голям времеви интервал помежду им, с оглед необходимостта от  проветряване и дезинфекциране.

 

 

Благодарим за разбирането!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация