C C C C A+ A A- X

История

Историята, каквато и да е тя, се пише и допълва непрекъснато от много хора и събития. Но ако трябва да се напише историята за създаването и развитието на съда, то трябва да се започне от приемането на новия АПК. Приемането на новия Административно-процесуален кодекс има за задача да осъвремени нормативната регламентация на съда и да създаде регионални съдилища, които да разглеждат административните дела като първа инстанция. Той е приет от Народното събрание на 29 март 2006 г. и е обнародван в ДВ бр. 30 от 11 април 2006 г. Въз основа на кодекса са създадени 28 административни съдилища, сред които и Административен съд - Ямбол. Проведе се първият в историята на съдебна система в Република България конкурс за определяне на състава на новосформираните 28 съдилища. Председателите на административните съдилища бяха назначени съобразно конкурсните резултати от Висшия съдебен съвет по предложение на Председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев. На 3 януари 2007 г . председателите на новите съдилища в цялата страна положиха клетва и встъпиха в длъжност. След проведения национален конкурс с решение № 49 от 28 ноември 2006 г. и решение № 51 от 29 ноември 2006 г. на Висшия съдебен съвет в Административен съд - Ямбол са назначени шестима съдии.

С решение № 54 от 20 декември 2006 г. на Висшия съдебен съвет съдия Диана Петкова е назначена за административен ръководител - председател на Административен съд - Ямбол. Тя встъпва в длъжност на 3 януари 2007 г. след положена клетва. Останалите съдии, съгласно решението на Висшия съдебен съвет, встъпват в длъжност на 15 февруари 2007 г. Без собствен дом, Административен съд – Ямбол започва да образува дела от 1 март 2007 г., помещавайки се в сградата на Съдебната палата в Ямбол. След 3-годишни усилия на Председателя на съда Диана Петкова, на 1 януари 2010 г. Административен съд – Ямбол има свой нов дом на ул. "Александър Стамболийски" №4. Правосъдният министър Маргарита Попова, председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев и председателят на Административен - съд - Ямбол Диана Петкова прерязват лентата при откриването на новата сграда на съда на 29 март 2010 г. Същият ден е открит и Информационния център, изграден със съдействието на Програмата за развитие на съдебната система /ПРСС/ и с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и фонда "Джърман Маршал". Негово Високо Преосвещенство Сливенският Митрополит Йоаникий прави освещаването.
    На заседание на Висшия съдебен съвет на 8 март 2012 г. Диана Петкова е преизбрана за втори мандат Председател на Административен съд - Ямбол.

Още от създаването си през 2007 г., екипът на Административен съд – Ямбол започва да работи по подробния вариант на Плана за подобряване работата на съда – План 1, в който бяха начертани конкретни стъпки по изпълнението му, с оглед подобряване ефективността, управлението и прозрачността на дейността на съда. Целите, включени в Плана за подобряване работата на съда, бяха насочени към подобряване на основните сфери от управлението на съда, съдебната администрация, достъпа и работата на обеществеността, обучението и информационните технологии.

Резултатите не закъсняват.

На 04.12.2009 г. на официална церемония в гр.София, Административен съд – Ямбол е обявен за единствения административен съд – модел в Република България по проект на ПРСС, изпълнявайки определени в План 1 стандарти за качество.

На 25.10.2010 г. на специална церемония в Любляна, Словения, Административен съд – Ямбол получава наградата в конкурса "Кристални везни на правосъдието", обявен от Европейската комисия и Съвета на Европа. Само четири съдилища от общо 50 в цяла Европа са номинирани от 10-членно жури, заседавало в Брюксел – България, Финландия, Австрия и Словения. След тайно гласуване за победител е избран проекта на Ямболския административен съд: "Всички хора са равни пред закона, но не всички са равни пред езика. Разбираема и достъпна съдебна информация за гражданите!".

През 2009 г. съдът продължи участието си в проект „Усъвършенстване на работните процеси в съда”. Усилията на съда се насочиха към осигуряване на устойчивост на постиженията. В основата на работата бе вторият План за подобряване работата на съда План 2, разработен по проект, финансиран от Американската агенция за международно развитие и фонда „Джърман Маршал”. Приоритетните области, по които съдът продължи да надгражда постигнатото бяха – политики и планиране; управление на съда; система за управление и контрол на делата; достъп до правосъдие; повишаване на доверието в работата на съда. При изпълнение на всичките 24 стандарти за качество по План 2, съдът постигна най –висок резултат, а именно 86 % успеваемост.

На официална церемония на 29.06.2012г. в гр.Трявна за втори пореден път Административен съд – Ямбол беше избран за съд-модел по проекта "Усъвършенстване на работните процеси в съда".

През 2012 година Административен съд Ямбол разработи и спечели първия си проект по Оперативна програма "Административен капацитет": "Осигуряване на пълна публичност и прозрачност в работата на Административен съд - Ямбол".

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация