C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

     Държавни такси събирани в Административен съд - Ямбол  съгласно:


Тарифа №1 към закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и министерство на правосъдието

По жалби срещу административни актове:

а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци – 10 лева,
б) от юридически лица, без горепосочените и от физическите лица – търговци по смисъла на Търговския закон – 50 лева,
в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

За издаване на:

а) удостоверение – 5 лева;
б) заверен препис от документи – 2 лева, а ако преписът е повече от една страница – за всяка следваща по 1 лев;
в) копия на документи – за всяка страница по 0,10 лева, а ако са повече от 50 страници – за всяка следваща по 0,07 лева.


Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

По искове за обезщетения по ЗОДОВ се събира такса:

а) от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лева;
б) от юридически лица, без горепосочените - 25 лева.        

По заявление за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв - 5 лева.


 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация